data driven xr
learning journeys

Nederland is een exportland. Export zit in het DNA van Nederlandse ondernemers. Een deel van deze export wordt gerealiseerd door MKB bedrijven. Toch laten MKB ondernemers kansen op export liggen. Wat is de reden dat u niet of beperkt exporteert? Vraagt de Nederlandse markt alle aandacht? Zie u export als (te) complex? Heeft u geen of een onvoldoende beeld van de kansen?

Starten met export vraag een investering in tijd en geld. Het is ook een zaak van de lange adem. Daarom is het zeer belangrijk om een aantal zaken helder te krijgen. Enkele vragen om helder te krijgen:

– Heeft uw bedrijf de kwaliteiten en de ambities om te exporten?

– Is uw product geschikt voor export?

– Zijn er landen / markten waar behoefte is aan uw product?

Veel MKB bedrijven vinden het lastig om deze kansen zelf helder te krijgen. De dagelijkse operatie vraagt alle tijd afwegingen worden niet of ‘quick en dirty’ gemaakt. Voor deze MKB ondernemers zijn er diverse subsidie regelingen. Een van de regelingen is de Starters International Business regeling. Als MKB ondernemer kunt u dan geheel kosteloos een zorgvuldige afweging maken en een exportplan opstellen.

De ondersteuning is kosteloos maar vraagt wel een investering. Een investering in tijd, de wil en drive om in een aantal werksessie kansen en mogelijkheden helder te krijgen. Calypso Innovatie gelooft namelijk niet in traditioneel advies maar daagt klanten (bij voorkeur een multidisciplinair team) uit om zelf ‘aan het bord’ keuzes en ideeën op post-Its uit te schrijven, te doordenken en te ‘doorleven’.  Dat leidt uiteindelijk tot een gedragen keuze, een export(werk)plan dat werkt!